logo

mobile header

מכרז 2/22: איש צוות תפעול מכון טיהור

תאגיד המים והביוב פלגי שרון – מיסודן של עיריית כפר סבא והמועצה המקומית כוכב יאיר – צור יגאל, וחברת מיה תשתיות המים של הוד השרון מזמינים אותך להגיש מועמדותך לתפקיד: איש צוות לתפעול מכון טיהור שפכים (מט"ש) כפר סבא הוד השרון.
העבודה הינה בשלוש משמרות בכל ימות השנה לרבות שבתות וחגי ישראל.


מהות התפקיד

 • תפעול המיתקנים - המפעיל יכיר כל אחת מהמערכות והמתקנים במט"ש וידע לשלוט ותפעל כל הרכיבים לרבות בקרים אלקטרונים, מגופים, משאבות וכיו"ב.
 • פעילות תקינה ומתן מענה לתקלות - שמירה על פעילותם התקינה של כל המערכות ומתן מענה מיידי לתקלות בציוד ובמתקנים.
 • תחזוקה שוטפת - ביצוע כל עבודות התחזוקה הנדרשות במכון הטיהור, ובכלל זה תחזוקה מונעת ותחזוקת שבר הכוללת ניקוי ציוד סובב, מערכות סינון והפרדה וניקיון מבנים ככל שנידרש.
 • חדר בקרה - איש הצוות יתפעל את מרכז הבקרה אשר יהווה בקרה נוספת לתקינות ושלמות המתקנים הפועלים בחוג בקרה סגור.
 

דרישות מהמועמדים לתפקיד

 • כישורים אישיים: בעלי רקע טכני בהפעלת מכונות, הבנה תהליכים במכוני טיהור או בתעשייה.
 • ידע בסיסי בהפעלת מחשב ומערכות גרפיות, יכולת הפעלת בקרים למערכות אלקטרו מכאניות.
 • נכונות לעבודה בשעות בלתי שגרתיות ככל שיידרש
 • עבודה במשמרות כולל שבתות וחגים.
 • יכולת עבודה בלחץ.
 • יחסי אנוש מעולים בצוות התפעול.
 

יתרון למועמדים העומדים באחד או יותר מהקריטריונים הבאים:

 • תעודת רתך
 • מגורים באזור השרון
 • הנדסאי מים ושפכים
 

הגשת מועמדות

הצגת מועמדות בצירוף קורות חיים, תעודות והמלצות, יש להעביר במייל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. בלבד עד ליום 21/5/2022 בציון "מועמדות למשרת איש צוות תפעול מכון טיהור מכרז 2/22".

פניות שיגיעו שלא באופן הנ"ל ושלא עד המועד הנ"ל לא יובאו לדיון.
 

הבהרות נוספות

 • ועדת האיתור של התאגיד שומרת לעצמה את הזכות לזמן לראיונות מועמדים שיראו לה המתאימים ביותר, על פי המסמכים שיוגשו לה.
 • תנאי ההעסקה יקבעו בהתאם למסגרת המאושרת על ידי הממונה על תאגידי המים והביוב והממונה על השכר במשרד האוצר ויעוגנו בחוזה אישי.
 • שלושת החודשים הראשונים של ההעסקה יוגדרו כתקופת נסיון שבהם תבחן ההתאמה המקצועית של העובד, יכולתו לעבוד בצוות וכל אלמנט אחר רלוונטי.
 • מובהר בזה כי התאגיד רשאי שלא להתקשר עם אף אחד מהמועמדים.מודעה זו מופנית לגברים ונשים כאחד.
אייקון נגישות
אנשים עם צרכים מיוחדים זכאים להתאמת מסמכים למוגבלותם.  
אם אתם מתקשים לקרוא את תכני האתר וזקוקים לסיוע בהנגשתם, ניתן לפנות לכזת הנגישות שלנו.