logo

mobile header

עבודות לילה באזור צומת הרחובות רוטשילד המייסדים

תושבי רחוב המייסדים והסביבה,
בימים אלה מבצע תאגיד פלגי שרון עבודות לילה באזור צומת הרחובות רוטשילד המייסדים.
במסגרת העבודה מונח קו מאסף חדש מרחוב הכרמל שיחליף את הקו הישן שנדרש להחלפה.
העבודות מתבצעות בשעות הלילה כיוון שנדרשת חפירה פתוחה המחייבת חסימות בכיכר.
הסדרי התנועה והיתר עבודות לילה מאושרים על ידי העיריה ומשטרת ישראל.
האישור, בשלב זה, תקף עד בוקר יום שישי 27.11.2020.

אנו מודים לכם על הסבלנות ועל שיתוף הפעולה.

בברכה,
תאגיד פלגי שרון
ניתן לפנות 24/7 למוקד העירוני 106 בכל שאלה או בקשה, ובהודעת וואטסאפ למספר: 050-3106106