logo

mobile header

חדשות ועידכונים

 

hp-bottom-banner1.jpg hp-bottom-banner2.jpg

דף הבית

חברת פלגי שרון הוקמה בראשית 2011 כתאגיד מים וביוב עירוני על פי חוק.

החברה אחראית על אספקת שירותים לכ-100 אלף תושבי הישובים כפר סבא וכוכב יאיר-צור יגאל.

בכפר סבא השירות הינו של ביוב בלבד בעוד שבכוכב יאיר-צור יגאל מסופקים שרותי מים וביוב.

אייקון נגישות
אנשים עם צרכים מיוחדים זכאים להתאמת מסמכים למוגבלותם.  
אם אתם מתקשים לקרוא את תכני האתר וזקוקים לסיוע בהנגשתם, ניתן לפנות לכזת הנגישות שלנו.