logo

mobile header

הודעה על השלמת שדרוג מובל ביוב ראשי ברחוב רמז בקטע רחובות ויתקין - טשרניחובסקי

תושבות ותושבים יקרים,
בימים אלה יחלו עבודות השלמת שדרוג מאסף ביוב ראשי ברחוב רמז.


הסדרי תנועה


במהלך ביצוע העבודות הרחוב יישאר פתוח לתנועה, למעט חסימות קצרות ומקומיות. בנוסף, יתבצעו עבודות לחציית רחוב טשרניחובסקי, הודעה מפורטת תפורסם בהמשך.
תחילת העבודות: יוני 2021
סיום העבודות : ספטמבר 2021

אנו מודים לכם על הסבלנות ועל שיתוף הפעולה.

מוזמנים לפנות למוקד העירוני בכל שאלה או בקשה, במספר 106 ובהודעת וואטסאפ למספר 050-3106106

אייקון נגישות
אנשים עם צרכים מיוחדים זכאים להתאמת מסמכים למוגבלותם.  
אם אתם מתקשים לקרוא את תכני האתר וזקוקים לסיוע בהנגשתם, ניתן לפנות לכזת הנגישות שלנו.