logo

mobile header

עדכונים על עבודות שדרוג תשתית ביוב ברחבי העיר כפר סבא אפריל 2021

פרויקטים בביצוע

רוטשילד - הארבל רחוב המייסדים קטע

בתאריך 11/04/2021 יחל חיבור הבתים לקו המאסף הראשי החדש ברחוב.

צפי משך העבודות – עד סוף חודש אפריל 2021.
 

שכונת קפלן שלב ב

המשך עבודות שיקום צנרת ביוב בטכנולוגיה ללא הרס באזור המזרחי בשכונת קפלן.
צפי משך העבודות – עד סוף חודש אוגוסט 2021.
 

פרויקטים לקראת ביצוע

  1. רחוב בילו – לכל אורכו - שיקום מובל ביוב ראשי ברחוב בטכנולוגיה ללא הרס ובחפירה פתוחה. צפי כניסה לביצוע אמצע חודש אפריל 2021
  2. רחוב רמז – מקטע ויתקין– טשרניחובסקי
השלמת פרויקט הקמת מובל ביוב חדש לאורך רחוב רמז. צפי כניסה לביצוע – אמצע חודש אפריל 2021
 

הסדרי תנועה

במקרים של שינויים בהסדרי התנועה או חסימות, יחולקו מנשרים יעודים לדיירי הרחוב.
אנו מתנצלים על אי הנוחות הנגרמת
במהלך ביצוע העבודות המוקד העירוני 106 – 24 שעות ביממה !
אייקון נגישות
אנשים עם צרכים מיוחדים זכאים להתאמת מסמכים למוגבלותם.  
אם אתם מתקשים לקרוא את תכני האתר וזקוקים לסיוע בהנגשתם, ניתן לפנות לכזת הנגישות שלנו.