logo

mobile header

עבודות אספלט ברחוב הארבל בין רחובות המייסדים - הכרמל

תושבות ותושבים יקרים,
ברצוננו לעדכנכם על ביצוע עבודות קרצוף ורבוד, לאחר סיום עבודות הביוב בקטע זה. העבודות יחלו ביום שלישי 03.08 ויסתיימו ביום חמישי 05.08. ביומיים הראשונים יבוצעו עבודות בכביש והיום השלישי יוקדש לצביעה ולניקיונות. העבודות יבוצעו בין השעות 08:00-18:00.
בהמשך, וכחלק מעבודות השלמה, יבוצעו עבודות להגבהת צומת המייסדים-ארבל.
לתשומת לבכם: במהלך ביצוע העבודות יחולו שינויים בהסדרי התנועה, במסגרתם ייחסמו חניוני רחובות הכרמל, המייסדים וארבל. ביום חמישי יבוצעו חסימות כביש זמניות בעת ביצוע עבודות צביעת סימוני רחוב.

אנא הקפידו לפנות את רכביכם מקטע העבודה בימים אלה עד לשעה 07:30 בבוקר. רכבים שיפריעו למהלך העבודות צפוייים להיגרר.
פרטי מיקום רכב שנגרר ניתן לקבל במוקד העירוני 106.
לבעיות הנוגעות לנגישות בלבד ניתן לפנות לנציג התאגיד, רמי, בטל': 052-8986698.

אנו מודים לכם מראש על הסיוע ועל שיתוף הפעולה.

אנו עומדים לרשותכם 24/7 במוקד העירוני 106 ובוואטצאפ: 050-3106106.

.

אייקון נגישות
אנשים עם צרכים מיוחדים זכאים להתאמת מסמכים למוגבלותם.  
אם אתם מתקשים לקרוא את תכני האתר וזקוקים לסיוע בהנגשתם, ניתן לפנות לכזת הנגישות שלנו.