logo

mobile header

מדי מים ממוחשבים לקריאה מרחוק

בחודשים האחרונים, תאגיד המים פלגי שרון ביצע החלפה של מדי המים במדים חדישים, שישדרו את קריאת המד אל מרכז הבקרה.
אנו שמחים לבשר על שירות חדש Read your meter: אתר אינטרנט ואפליקציה ידידותיים ומתקדמים, המאפשרים לכם לעקוב אחר צריכת המים שלכם.
 
באתר החדש תוכלו:
  • להיות עם אצבע על הדופק על צריכת המים שלכם.
  • לעקוב אחר פעולת מונה המים ותקינותו.
  • לקבל התרעות והודעות באופן ישיר לתיבת המייל או ב- SMS.
 
קישורים: