logo

mobile header

חלוקת מים בשעת חירום


רשימת תחנות חלוקת מים במועצה

 הסבר

מיקום

 מס תחנה

 כמות התושבים

 אזור

בכל אחד מהיישובים תיפתח תחנה אחת בהתאם לצורך:

תחנה כ-1 – חטה"ב אילן רמון בכוכב יאיר.

תחנה צ-5 – בי"ס נוף צורים בצור יגאל.

שאר התחנות מתוכננות לצורך גיבוי למקרה שלא ניתן יהיה להפעיל את תחנת החלוקה בתחנה הראשית.

בכל מקרה החלטה על פתיחת תחנות חלוקה תתקבל בעת אירוע לפי אופיו ובהתאם להערכת מצב משותפת לתאגיד והמועצה.

מידע לציבור יימסר בהתאם.

 חטיבת הביניים אילן רמון-  רחבת בית הספר.

כ-1 - תחנה ראשית

5,000

כוכב יאיר

 צומת סוף שד' הארץ, רח' דן ורח' הפרחים - ברחבה הצמודה לכיכר.

כ-2

 רח' גולן ברחבת החניה.

כ-3

רח' אגוז בגן המשחקים מול בית מס' 40.

כ-4

בית הספר נוף צורים - מגרש הספורט 

צ-5 - תחנה ראשית

6,000

צור יגאל

 צומת רחובות דרור ואנקור ברחבת החניה הצמודה לרח' נוף הרים.

צ-6

 רח' בזק ברחבה הגדולה בסוף הרחוב.

צ-7

 צומת הרחובות הרכסים ופסגות ברחבת החניה.

צ-8

 

מפות נקודות החלוקה

map kohav

map tsor

דוגמא לתחנת חלוקה בשעת חירום:

haluka1

haluka2 

haluka3