logo

mobile header

אנשים עם צרכים מיוחדים זכאים להתאמת מסמכים למוגבלותם.  
אם אתם מתקשים לקרוא את תכני האתר וזקוקים לסיוע בהנגשתם, ניתן לפנות לרכזת הנגישות
גב' רינת אלוס בטלפון: 09-7655521 או בדוא"ל: [email protected]
אייקון נגישות

בירורי תשלום וקבלת קהל

כפר סבא

מוקד קבלת קהל בנוגע לנושאי חשבונות ותשלומים מופעל עבורנו על ידי מפעל המים כפר סבא. בויצמן 135, כפר סבא במועדים הבאים:

בימים א'-ה' בין השעות 8:00-14:00

בימים א' ו-ג' גם בין השעות 16:30-19:00

ניתן ליצור קשר לשאלות בדבר החשבון שנשלח בטלפון חינם 1-800-400-480, ובטלפון:  09-7634300

בימים א'-ה' בין השעות 7:30-15:30

בימים א' ו-ג' גם בין השעות 16:30-19:00

צור יגאל

בנוסף מופעלת לשכה בצור יגאל, מרכז מסחרי ספיר, במועדים הבאים:

בימים א' ג' ו-ה' גם בין השעות 8:00-13:00

ביום ג' גם בין השעות 16:00-18:00

ניתן ליצור קשר לשאלות בדבר החשבון שנשלח בטלפון חינם 1-800-400-480,

בימים א'-ה' בין השעות 7:30-15:30

בימים א' ו-ג' גם בין השעות 16:30-19:00

כוכב יאיר

בשעות קבלת הקהל לעיל. מספר הטלפון של הלשכה בכוכב יאיר הנו 09-7498888.

למידע נוסף: