logo

mobile header

אנשים עם צרכים מיוחדים זכאים להתאמת מסמכים למוגבלותם.  
אם אתם מתקשים לקרוא את תכני האתר וזקוקים לסיוע בהנגשתם, ניתן לפנות לרכזת הנגישות
גב' רינת אלוס בטלפון: 050-584-8486 או בדוא"ל: [email protected]
אייקון נגישות

ארכיון מכרזים ופניות לקבלת הצעות

מכרזים ופניות לקבלת הצעות 2019

מכרזים ופניות לקבלת הצעות 2018