logo

mobile header

מבצע מחיקת ריבית והצמדה

אל : ציבור הצרכנים 
בתקופה שבין 2.4.2019 ועד 31.7.2019 יתקיים מבצע מחיקת ריבית והצמדה לצרכני תאגידי מים וביוב ביתיים. 
במהלך תקופת המבצע רשאי כל צרכן ביתי אשר צבר חוב בגין חיובי מים וביוב שוטפים . 
לפנייה בבקשה להסדר תשלום שיקבע בהתאם לתנאים המפורסמים בקובץ המוקרי של רשות המים.

 

לצפייה בקובץ המקורי של רשות המים - לחץ כאן.

 

למידע נוסף אודות המבצע ולמחיקת הריבית ותשלום החוב - אנא פנו אלינו