logo

mobile header

הודעה על עבודות ביוב ברחוב המייסדים

תושבות ותושבים יקרים,

ביום חמישי הקרוב, 21.01.2021, יחלו עבודות הנחת שוחות ביוב בקו הביוב המרכזי המאסף המרכזי שהונח לאחרונה בקטע שבין הרחובות רוטשילד-הרצל.

העבודות ימשכו כשבועיים (בהתאם לתנאי מזג האוויר), ויכללו שינויים בהסדרי התנועה באופן זמני:

  •  מקטע רחוב המייסדים, בין רחוב הרצל עד אחרי הכניסה לחניית השוק יהיה דו-סטרי ללא מוצא. כמו כן, לא תתאפשר חניה בגדה הדרומית (אבן שפה צבועה אדום-לבן).
  •  תבוצע חסימת כביש בקטע חניון השוק-כיכר רוטשילד. דיירי קטע זה מתבקשים להגיע לחניות הפרטיות מרחוב גיבורי ישראל ולהיכנס מרחוב רוטשילד.

לתשומת לבכם: לא תתאפשר חניית רכבים באזור העבודה.

לאחר סיום מקטע זה נתקדם לעבודה דומה בהמשך תוואי קו הביוב החדש. עם סיום הנחת השוחות בכל הקו נחזור ונבצע שיקום של הכביש ושיקום ושדרוג של הככר בצומת המייסדים-רוטשילד.

אנו מודים לכם על הסבלנות ועל שיתוף הפעולה.

בברכה,

תאגיד פלגי שרון

מוזמנים לפנות למוקד העירוני בכל שאלה או בקשה, במספר 106 ובהודעת וואטסאפ למספר 050-3106106

אייקון נגישות
אנשים עם צרכים מיוחדים זכאים להתאמת מסמכים למוגבלותם.  
אם אתם מתקשים לקרוא את תכני האתר וזקוקים לסיוע בהנגשתם, ניתן לפנות לכזת הנגישות שלנו.