logo

mobile header

הודעה על שדרוג תשתיות ביוב ברחוב בילו בשיטות ניפוץ ושרוול

תושבות ותושבים יקרים,
עבודות הניפוץ יסתיימו בשבוע של ה- 23.5.21, החל מיום א' יתבצע חיבור 2 קטעי קו הביוב החדש בחפירה פתוחה.

הסדרי תנועה

במהלך ביצוע עבודות הניפוץ היה הרחוב פתוח לתנועה, למעט חסימות קצרות. לצורך חיבור מערכות הביוב בחפירה פתוחה ייחסם הרחוב למשך חמישה ימים, לקטע המערבי תתאפשר כניסה ויציאה מרחוב ירושלים ולקטע המזרחי תתאפשר כניסה ויציאה מרחוב רוטשילד. עם סיום החיבור תשוב מתכונת תנועה חד-סטרית להיות כבעבר.

תחילת העבודות:יום א' 30.05.2021

סיום העבודות : יום ה' 03.06.2021

אנו מודים לכם על הסבלנות ועל שיתוף הפעולה.

מוזמנים לפנות למוקד העירוני בכל שאלה או בקשה, במספר 106 ובהודעת וואטסאפ למספר 050-3106106
אייקון נגישות
אנשים עם צרכים מיוחדים זכאים להתאמת מסמכים למוגבלותם.  
אם אתם מתקשים לקרוא את תכני האתר וזקוקים לסיוע בהנגשתם, ניתן לפנות לכזת הנגישות שלנו.